Våtrumsmålning

Våtrumsmålning - Målning i badrum

När arbete utförs i badrum eller andra våtutrymmen gäller speciella krav för fuktskydd och vattentäthet att ta hänsyn till. Syftet med reglerna är att säkerställa hög kvalitet och lång livslängd på målade ytor i våtrum.

Som ett led i vårt kvalitetsarbete har vi auktoriserat företaget inom våtrumsmålning genom Måleribranschens våtrumskontroll, MVK. Det innebär att våra anställda har genomgått utbildning i våtrumsmålning enligt MVK:s utbildningsprogram.

Måleribranschens vision för våtrumskontroll är att alla arbeten utförs med en säker och väl beprövad teknik ur fuktsäkerhetssynpunkt.